Fit&Easy w Zielonej Krainie

Dlaczego uczestniczymy w projekcie?

Wyniki badań dotyczące wzrostu otyłości wśród dzieci i młodzieży w Polsce są alarmujące. 20 lat temu statystyki te były niemal czterokrotnie niższe. Pogarsza się kondycja fizyczna i zdrowotna młodego społeczeństwa, wzrasta ryzyko chorób cywilizacyjnych, następuje ubożenie stylu życia.

Jako producent warzyw pragniemy przyczynić się do uświadamiania i wprowadzania prawidłowych zasad żywieniowych wśród dzieci. Bliskie są nam cele jakie wyznaczył sobie organizator warsztatów – inspirowanie i motywowanie dzieci, by dać im szczęśliwe życie oparte o solidną wiedzę.

Zapraszamy na stronę w zielonej krainie